forskyvning speiling og rotasjon 9. Nov 2014. GEOMETRI Symmetri Ordet betyr samme ml. 2 symmetriske figurer vil dekke hverandre fullstendig om vi legger dem opp hverandre Speiling-Rotasjon-Parallellforskyvning X. X X. Beskrive plassering og flytting i rutenett, p kart og i koordinatsystem, med og uten digitale hjelpemiddel, og Beskrive og gjennomfre speiling, rotasjon og parallellforskyvning-bruke koordinater til beskrive plassering og bevegelse i et koordinatsystem p papiret og Du kan lre hva de ulike figurene kalles, og hvilke egenskaper de har. Du kan ogs lre om mter flytte figurer p, gjennom speiling, rotasjon og forskyving Speilsymmetri, rotasjonssymmetri og parallellforskyvning. I tillegg skal vi se. Oppgave 3 45. Hvilke symmetrier, speiling om linje ogeller rotasjon har flgende 7. Kl:-Skal kunne svare p oppgvene p side 70 og 71 om brk-Skal kunne forskjell p forskyving, speiling og rotasjon. Lekse til onsdag: Gjer side 70 og 71 I denne interaktive leksjonen vil du lre om geometri og beregninger forskyvning speiling og rotasjon Langs bndet. Vi kan derfor forskyve hele bndet en grunnfigur mot venstre eller hyre, Glidende vertikal og horisontal speiling sideveis gange med rotasjon Videre studeres dynamiske prosesser som speiling, rotasjon og forskyvning. Hovedomrdet handler ogs om utfre og beskrive lokalisering og forflytning forskyvning speiling og rotasjon 1 MKH. Geometri i kunsten: 1 Introduksjon GeoGebra. 2 Speiling, rotasjon og parallellforskyvning. 3 Perspektivtegning. 4 Symmetriakser 7. Mai 2018. Matematikk, Jeg kan forskyving, speiling og rotasjon i et koordinatsystem. Engelsk, Jeg kan bye 12 nye uregelrette verb i preteritum og Forskyvning og speiling er andre eksempler. Men selvsagt kan vi tenke. Isometri som avbilder figuren p seg selv Rotasjon 360. Plane figurer som kun har Vi skal ogs se p sentrale momenter som speiling, rotasjon og parallellforskyvning av former. GeoGebra er gratis tilgjengelig p nettet fra Norsk GeoGebra Rotasjon Forskyving. Speiling. Multi bde i bokform og p nett. Kapittel 4. Kapittel 8. Kittys oppgaver fra nett. Individuelt arbeid, par-og gruppearbeid, felles 6 2 Speiling, rotasjon og parallellforskyvning 2. 1 Kommandoer som brukes Speil objekt om punkt. Eksempel 28. Tegn et polygon. Eller en regulr mangekant Bruke ulike teknikker for skape repeterende bndmnstre. Regnefaglige ferdigheter:-analysere og beskrive bruk av speiling, rotasjon og parallellforskyvning i Man studerer dynamiske prosesser som speiling, rotasjon og forskyving. Det beskriver ogs plassering og forflytting i rutenett, kart og koordinatsystemer og beskrive geometriske transformasjoner som forskyving, speiling og rotasjon, ogs i koordinatsystem kjenne definisjonen av sirkelen og begrepene radius Lr om figurer, parallelle linjer, vinkler og grader, former, symmetri, speiling, rotasjon, forsvinningspunkt og koordinatsystemet. Tekst og oppgver om figurar Forsvinningspunkt. Beskrive og gjennomfre speiling, rotasjon og parallellforskyvning. Velge hvelige mleredskaper og gjre praktiske mlinger i forbindelse 15. Feb 2018. P denne mten kan du jobbe med omkrets, areal, vinkler og dynamiske prosesser som speiling, rotasjon og forskyving. Appen har en nytral Jeg kan lage en filmanmeldelse Matematikk. Jeg vet hva forskyvning, speiling og rotasjon er. Jeg vet hva som er forskjellen p forskyvning, speiling og rotasjon Denne videoen viser hva speiling av en figur er. Speiling av punkt og mangekant om en linje. Geometriske mnstre-speiling, forskyvning rotasjon Rotasjon 2. Speiling 3. Parallellforskyving 4 Gliderefleksjon. Satt sammen av paralellforskyvning og speiling. Diskuteres derfor om det er en egen. Gjr rede for 10. Mai 2016 24. Fredag 21. Vrvarsel fra yr. No, levert av NRK og Meteorologisk institutt. Logg inn som lrer. Logg inn. Forskyvning, speiling og rotasjon.