Reglement for konomistyring i staten. Bestemmelser om konomistyring i staten. Bilde mangler. Kjop Kjp Del p: Forlag, ISBN, Utgitt, Lagerstatus, Pris, Sider 13. Jan 2015 Finansdepartementet. 2010. Reglement for konomistyring i staten. Bestemmelser om konomistyring i staten. Finansdepartementet, Oslo 15. Nov 2017. Det tilligger i henhold til Reglementet for konomistyring i staten. Reglementet og Bestemmelsene gir overordnede retningslinjer og fringer Budsjettdisponentens ansvar er fastsatt i Reglement for konomistyring i staten og Bestemmelser om konomistyring i staten, jf spesielt punktene 2 5. 2. 1, 5 2. 2. Henhold til 8 i Reglement for konomistyring i staten og kap. 6 i tilhrende. Bestemmelser om statlig konomistyring. Retningslinjene trer i kraft fra 1. Januar reglementet for økonomistyring i staten Hjemmel for kontrollen. Tilskudd skal forvaltes i henhold til Reglement av 12. Desember 2003 nr. 1938 for konomistyring i staten. Fylkesmannen skal ivareta dvs. Kommunalt og fylkeskommunalt regnskap, statlig regnskap, regnskap i. Stortingets bevilgningsreglement og Reglement for konomistyring i staten 1 3. 3 Normer i stortingsvedtak og stortingsdokumenter 1. 3. 4 Reglement for konomistyring i staten og bestemmelser om konomistyring i staten Finansdepartementet har utgitt Reglement for konomistyring i staten RS Bestemmelser om konomistyring i staten BS. Reglementet er fastsatt ved reglementet for økonomistyring i staten 27. Jan 2009. Forvaltningsrevisjon om konomistyring og konomirapportering i. 3 Reglement for konomistyring i staten ble fastsatt 12. Desember 2003 Det ppekes at Reglementet for konomistyring i staten og Bestemmelser om konomistyring i staten ligger til grunn for styring av alle statlige virksomheter. 2 konomireglementet skal legge forholdene til rette for god konomistyring og effektiv. De etiske retningslinjene som til enhver tid er gjeldende for Statens Reglement for konomistyring i staten: fastsatt ved kronprinsregentens resolusjon 12. Desember 2003: Bestemmelser om konomistyring i staten: fastsatt av Reglement for konomistyring i staten. Bestemmelser om konomistyring i staten. Hovedinstruks om konomiforvaltningen ved universitet og hyskoler Direktoratet for konomistyring DF er statens ekspertorgan innenfor statlig styring, Analyse og andre statlige regelverk, blant annet konomireglementet og reglementet for økonomistyring i staten i Artsdatabanken. Instruksen er fastsatt av Klima-og miljdepartementet i medhold av 3 i Reglement for konomistyring i staten og trer i kraft 1. Januar 2018 P verste niv i konomiregelverket er Reglement for konomistyring i staten reglementet, fastsatt av Kongen i statsrd i 2003. Finansdepartementet har, jf 20. Jan 2017. Norsk filminstitutt er statens forvaltningsorgan p filmomrdet, og skal innenfor de mlsettinger. 4 i reglement for konomistyring i staten 5. Mar 2014. Kapittel 6 i Bestemmelser om konomistyring i staten. Retningslinjene trer i kraft fra. Rapportering, jf. Konomi reglementet for staten, pkt 6 3. 6.